ქვეითნო და მძღოლნო!

ქვეითნო და მძღოლნო!

ავტორი: კაჟდანი ე.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით