რაც არ გერგება არ შეგერგება

რაც არ გერგება არ შეგერგება

ავტორი: ქუთაისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი
თარიღი: 1966
აღწერა: დ.პაქსაშვილი – რაც არ გერგება არ შეგერგება 2 მოქ.

დადგმა – ლ. შენგელია;

მხატვარი – გ.ბერეჩიკიძე;

მუსიკა – გ.ჩირაძის.

Date:
ზევით