საბჭოთა საქართველოს 40 წელი

საბჭოთა საქართველოს 40 წელი

ავტორი: კომოლცევი გ.
თარიღი: 1961
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ავტოგრაფი

Date:
ზევით