საგზაო სასიგნალო ნიშნები

საგზაო სასიგნალო ნიშნები

აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია: გამაფრთხილებელი ნიშნები ამკრძალავი ნიშნები მიმთითებელი ნიშნები მაჩვენებელი ნიშნები უშიშროების ხაზები

Category:
Date:
ზევით