საიმედოა ხელსაყრელია მოსახერხებელია

საიმედოა ხელსაყრელია მოსახერხებელია

ავტორი: საქართველოს სსრ სახშრომშემსალაროების და სახკრედიტის სამმართველო
გიორგობიანი ვ.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით