სახიფათოა!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.
მხატვარი – ა. მინდიაშვილი შემდგენელი – ვ. ანტონოვი

Date:
ზევით