სახიფათოა!

ავტორი: სარჩიმელიძე ა.
კომოლცევი გ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვრები – ა. სარჩიმელიძე გ. კომოლცევი

Date:
ზევით