სანიტარული კულტურა წარმოებასა და ყოფაცხოვრებაში!

სანიტარული კულტურა წარმოებასა და ყოფაცხოვრებაში!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.

შემდგენელი: ვ. ანტონოვი.

საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი

თარიღი: 1967

Date:
ზევით