საველე ბანაკების სისუფთავე

საველე ბანაკების სისუფთავე

ავტორი: ჯვარშეიშვილი თ.
ციციშვილი თ.
საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
თარიღი: 1967
აღწერა: მხატვარი – თ.ჯვარშეიშვილი ი.ციციშვილი; შემდგენელი – ვ.ანტონოვი; რედაქტორი – გ.ბეგიაშვილი შ. შარაშენიძე

Date:
ზევით