შავზღველებო წინ!

შავზღველებო წინ!

ავტორი: ვადბოლსკი ნ.
თარიღი: 25-Jul-1943
აღწერა: პლაკატზე განთავსებულია კარლო კალაძის ლექსი

Date:
ზევით