შეისწავლეთ სახანძრო საქმე!

შეისწავლეთ სახანძრო საქმე!

ავტორი: პოდგორეცკაია ირ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვარი – ირ. პოდგორეცკაია

Date:
ზევით