შემნახველი სალარო

შემნახველი სალარო

ავტორი: გიორგობიანი ვ.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით