შენ ჩააქრე

ავტორი: სარჩიმელიძე ა.
კომოლცევი გ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვრები – ა.სარჩიმელიძე გ.კომოლცევი

Date:
ზევით