შეწყვიტეთ!

ავტორი: ჯიშკარიანი ო.
თარიღი: 1961
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ფაქსიმილე

Date:
ზევით