შევქმნათ კარგი ხარისხის ლამაზი ქსოვილი

შევქმნათ კარგი ხარისხის ლამაზი ქსოვილი

ავტორი: ტოროტაძე ვ.
გულისაშვილი გ.
მხატვრები – ვ. ტოროტაძე გ. გულისაშვილი

Date:
ზევით