შვიდწლედის 1 მაისი

შვიდწლედის 1 მაისი

ავტორი: დუნდუა დ.
თარიღი: 1960
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ხელმოწერა

Date:
ზევით