სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

ავტორი: აჭარის ასსრ კულტურის სამინისტრო
თარიღი: 1967

Date:
ზევით