სკკპ XXII ყრილობის აღსანიშნავ ვახტზე

სკკპ XXII ყრილობის აღსანიშნავ ვახტზე

ავტორი: ჯიშკარიანი ო.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით