სკკპ XXII ყრილობის შესახვედრად

სკკპ XXII ყრილობის შესახვედრად

ავტორი: საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტრო
კინოფიკაციისა და კინოგაქირავების მთავარი სამმართველო
თარიღი: 1961

Date:
ზევით