სოფლის მეურნეობის მექანიზატორებო!

სოფლის მეურნეობის მექანიზატორებო!

ავტორი: პოდგორეცკაია ირ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვარი – ირ. პოდგორეცკაია

Date:
ზევით