სსრ კავშირის ხალხთა დიადი მეგობრობა!

სსრ კავშირის ხალხთა დიადი მეგობრობა!

ავტორი: კუპრაშვილი შ.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით