სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები

სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები

ავტორი: ლომიძე გ.
მხატვარი – გ. ლომიძე

Date:
ზევით