ჭამის წინ კარგად გარეცხეთ პროდუქტი!

ჭამის წინ კარგად გარეცხეთ პროდუქტი!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.
საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
აღწერა: მხატვარი: ა.მინდიაშვილი; შემდგენელი: ვ.ანტონოვი

Date:
ზევით