ჭუჭყიანი ხელები მიზეზია დაავადებისა

ჭუჭყიანი ხელები მიზეზია დაავადებისა

ავტორი: საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
ა. მინდიაშვილი
თარიღი: 1964

Date:
ზევით