თადარიგიან მეპატრონეს საოჯახო ქონების დაზღვევა

თადარიგიან მეპატრონეს საოჯახო ქონების დაზღვევა

ავტორი: ნადაშვილი ი.
აღწერა: პლაკატზე არის წარწერა: დაზღვევის ხელშეკრულების დასადებად მიმართეთ სახდაზღვევის ინსპექციას ან მის აგენტს. მხატვარი – ი. ნადაშვილი

Date:
ზევით