თანამდებობამ ცხვირი ასწია ჩამოართვეს და ქვემოთ დასწია

თანამდებობამ ცხვირი ასწია ჩამოართვეს და ქვემოთ დასწია

ავტორი: ლომიძე გ.
თარიღი: 1967

Date:
ზევით