თბილისი 1500

თბილისი 1500

ავტორი: გორდელაძე ი.
თარიღი: 1958
მხატვარი – ი. გორდელაძე

Category:
Date:
ზევით