წიგნი ცოდნის წყაროა

წიგნი ცოდნის წყაროა

აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ხელის მოწერა

Date:
ზევით