ცხოველების დაზღვევის ხელშეკრულება

ცხოველების დაზღვევის ხელშეკრულება

ავტორი: ნადაშვილი ი.
აღწერა: დაზღვევის ხელშეკრულების დასადებად მიმართეთ სახდაზღვევის ინსპექციას ან მის აგენტს. მხატვარი – ი. ნადაშვილი

Date:
ზევით