წყალს ნუ შეეწირებით!

წყალს ნუ შეეწირებით!

ავტორი: საქწყალმაშველი
აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია პლაჟზე მოქცევის წესები.

Date:
ზევით