წვენები-წლის ყოველ დროს!

წვენები-წლის ყოველ დროს!

ავტორი: ვარვარიძე ო.
თარიღი: 1987
აღწერა: მხატვარი – ო. ვარვარიძე

Date:
ზევით