ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო აცრები!

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო აცრები!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.
საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
თარიღი: 1969
აღწერა: მხატვარი – ა. მინდიაშვილი

Date:
ზევით