უდანაკარგოთ ავიღოთ მოსავალი!

უდანაკარგოთ ავიღოთ მოსავალი!
ზევით