უმეთვალყუროდ!

უმეთვალყუროდ!

ავტორი: პოდგორეცკაია ირ.
აღწერა: ბავშვების უმეთვალყუროდ დატოვება საშიშია. პლაკატის გამოცემის თარიღი უცნობია

Date:
ზევით