უსაფრთხოება ჩარხზე მუშაობისას

უსაფრთხოება ჩარხზე მუშაობისას

თარიღი: 1960
აღწერა: პლაკატზე განთავსებულია სალეს ჩარხზე მუშაობის წესები

Category:
Date:
ზევით