უწესივრობის შედეგი

უწესივრობის შედეგი

მხატვარი – ა. კანდელაკი.

Date:
ზევით