უზრუნველყავით ახალშობილის წესიერი მოვლა

უზრუნველყავით ახალშობილის წესიერი მოვლა

ავტორი: საქართველოს ჯანსახკომის სანგანათლების განყოფილება
თარიღი: 1941
აღწერა: ახალშობილის მოვლის წესები

Date:
ზევით