უზრუნველვყოთ ქალაქი სუფთა ჰაერით

უზრუნველვყოთ ქალაქი სუფთა ჰაერით

ავტორი: გუკიევა ი.
თარიღი: 1978
მხატვარი – ი. გუკიევა

Date:
ზევით