ვამბობთ-ლენინი და ვგულისხმობთ პარტიას

ვამბობთ-ლენინი და ვგულისხმობთ პარტიას

ავტორი: სარჩიმელიძე ალექსანდრე
მხატვარი – ალ. სარჩიმელიძე

Date:
ზევით