ვამრავლოთ კომუნისტური შრომის ბრიგადები

ვამრავლოთ კომუნისტური შრომის ბრიგადები

ავტორი: მახარაძე რ.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით