ვიმარჯვებთ შრომაში!

ვიმარჯვებთ შრომაში!

ავტორი: ჯიშკარიანი ო.
თარიღი: 1962
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ფაქსიმილე

Date:
ზევით