ვინ გაბედავს დაარღვიოს მათი მშვიდობა!

ვინ გაბედავს დაარღვიოს მათი მშვიდობა!
ზევით