ვიწონებთ მხარს ვუჭერთ!

ვიწონებთ მხარს ვუჭერთ!

ავტორი: კუხაშვილი მ.
თარიღი: 1978
მხატვარი – მ. კუხაშვილი

Date:
ზევით