ზეიმი მტკვარზე

ზეიმი მტკვარზე

თარიღი: 1961
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ფაქსიმილე

Date:
ზევით